معاون امور اجتماعی دانشگاه

مهندس احمد ذورقی بامری
کارشناس بهداشت محیط
کارشناس ارشد جغرافیا و برنامه ریزی شهری

سوابق مدیریتی
مسئول بهداشت محیط شهرستان خاش 4سال
مسئول بهداشت محیط شهرستان چابهار 2 سال
رئیس مرکز بهداشت شهرستان ایرانشهر 5/1 سال
رئیس گروه مهندسی بهداشت محیط و حرفه ایی دانشگاه زاهدان 1سال
عضو اصلی هسته گزینش دانشگاه زاهدان 2سال
معاون توسعه مدیریت و منابع دانشکده علوم پزشکی ایرانشهر 3سال و 5 ماه
سرپرست توسعه و سرمایه انسانی دانشگاه زاهدان 7 ماه
معاون امور اجتماعی دانشگاه زاهدان 1ز 19/10/95 تا کنون
سوابق مدیریتی همزمان با سوابق فوق
• مدیرکانون بسیج جامعه پزشکی دانشگاه علوم پزشکی ایرانشهر3 سال(همزمان با معاونت توسعه مدیریت ومنابع دانشکده علوم پزشکی ایرانشهر )
• مدیر اجرایی موسسه خیریه امداد گران عاشورا 4 سال (همزمان با معاونت دانشکده و رئیس مرکز بهداشت ایرانشهر )
• عضو فعال بسیج از سال 1372 تا کنون

ردیف

شرح وظایف

1

پیش بینی ساختاری قدرتمند به منظور مدیریت و راهبری ظرفیت های اجتماعی در بخش سلامت

 

2

شناساسیی ، هدایت و حمایت از ظرفیت های امور خیریه و اوقاف در جهت توسعه و ارتقای نظام سلامت

3

طراحی و اجرای مدل بومی جلب مشارکت های مردمی ، سازمان های مردم نهاد و خیریه ها در حوزه سلامت

4

سیاست گذاری به منظور افزایش نقش مردم در مدیریت حوزه سلامت و ارائه راهکارهای علمی و قانونی جهت کاهش تصدی گری دولت

5

سیاست گذاری و برنامه ریزی به منظور تحقق مسئولیت های اجتماعی بنگاه های اقتصادی ، مؤسسات خدماتی ، آموزشی و عمومی

6

تعامل ، هماهنگی و همکاری با دستگاه های دولتی و نهادهای عمومی به منظور بهره گیری از تمامی ظرفیت ها در توسعه مشارکت های مردمی

 

7

فرهنگ سازی در جهت تشویق و ترغیب آحاد مردم برای مشارکت و گسترش فعالیت های خیرین در حوزه سلامت (هبه،نذرسلامت،فعالیت داوطلبانه،اهدای اختصاصی به بخش سلامت و ...)

8

سازماندهی،توسعه و حمایت از مؤسسات خیریه      

9

سازماندهی،تقویت و حمایت از سازمان های مردم نهاد و توانمندسازی آن ها

 

10

 

برنامه ریزی برای ساماندهی،شناسایی و جذب منابع غیردولتی و بهره گیری از حداکثر توان مردمی داخل کشور و استفاده از ظرفیت های مردمی ایرانیان مقیم خارج از کشور برای توسعه خدمات سلامت

11

شناسایی و ساماندهی فرهیختگان و اصحاب فرهنگ و هنر برای بهره گیری از ظرفیت های آن ها جهت تقویت بخش سلامت

12

پیش بینی پیوست مشارکت های مردمی در کلیه طرح ها و پروژه های حوزه سلامت

 

13

تقویت دبیرخانه شورای عالی سلامت و امنیت غذایی با استفاده از کلیه ظرفیت های ستادی و دانشگاهی در جهت توسعه و تقویت نظام مند همکاری های بین بخشی

14

توجه ویژه به عوامل اجتماعی مؤثر برسلامت از طریق ایجاد و تقویت فعالیت های تحقیق و توسعه در سطوح ستادی و دانشگاهی

15

ارتباط فعال و مؤثر با شورای اجتماعی کشور ، شورای اسلامی استان ها و شوراهای مرتبط با سلامت و امور اجتماعی

16

اتخاذ راهکارهای مناسب جهت هماهنگی با واحدهای درون وزارت به منظور اعمال مدیریت یکپارچه در فعالیت های اجتماعی

17

بهره گیری از ظرفیت حوزه های علمیه و روحانیت معزز جهت تقویت ابعاد مختلف سلامت با تأکید بر بعد معنوی آن

18

هماهنگی برای توسعه اقدامات مرتبط با پیگیری و کنترل آسیب های اجتماعی و اعتیاد به سوء مصرف مواد


حوزه معاونت اجتماعی دانشگاه

محتوای مرتبط