خانه مشارکت

خانه مشارکت مردم در سلامت استان سیستان و بلوچستان

با استناد بند 8 چهل و پنجمین جلسه کارگرئه تخصصی سلامت و امنیت غذایی مورخه 10/11/94 ، آیین نامه «خانه مشارکت مردم در سلامت استان » تشکیل شد.

اهداف تشکیل خانه مشارکت مردم در استان سیستان و بلوچستان:

توانمند سازی مردم در ارتقای سلامت خود و محیط و همچنین استقرار نظامی برای دسترسی آسان به گروه های مردمی به ویژه گروه های آسیب پذیر و مشارکت آنان در تدوین ، اجرا ، پایش و ارزشیابی طرح های ارتقای سلامت استان

ارکان و ترکیب خانه مشارکت مردم در سلامت استان سیستان و بلوجستان:

خانه مشارکت مردم شامل دو رکن اصلی دبیر خانه و شورا است.

رئیس خانه مشارکت مردم استان حضرت آیت الله العظمی سلیمانی نماینده محترم ولی فقیه در استان و امام جمعه زاهدان می باشد که از بین اعضا به مدت دو سال انتخاب گردیده است. محل تشکیل جلسات در محل دانشگاه علوم پزشکی (معاونت بهداشتی ) می باشد 0 شورا در هر فصل یکبار و با نظر معاون اجتماعی تشکیل جلسه می دهد، جلسات شورا با دو سوم اعضا رسمیت می یابد0

دبیرخانه مشارکت مردم در سلامت در حوزه معاونت امور اجتماعی دانشگاه قرار دارد و منابع مالی آن از طریق منابع خیریه و محل مشارکت مردمی تامین می شود0

اعضای خانه مشارکت مردمی استان از میان تشکل های مردمی موجود در سطح استان به شرح ذیل اتنخاب می شوند.

Ø      رئیس شورای اسلامی شهر ی و  روستایی استان

Ø      نماینده منتخب سازمان های مردم نهاد

Ø      نماینده بهورزان

Ø      نماینده هیات های مذهبی استان

Ø      نماینده ورزشکاران استان

Ø      نماینده کارگران استان

Ø      نماینده بسیج استان

Ø      نماینده خیرین استان

Ø      نماینده شهرداران و دهیاران

Ø      نماینده ائمه جمعه، روحانیون مستقر و مبلغین دوره ای

Ø      نماینده هنر مندان استان

Ø      نماینده انجمن های صنفی کارفرمایی

Ø      نماینده نهضت سواد آموزی

Ø      نماینده کانون معلمان

Ø      نماینده انجمن اولیا و مربیان

Ø      نماینده هیات امنای روستایی

Ø      نماینده کمیته امداد

Ø      نماینده تسهیل گران سازمان های مردم نهاد

Ø      نماینده کانون بازنشستگان کشوری و لشکری

Ø      نماینده دانشجویان و دانش آموزان استان

وظایف

توزیع نظام مند پیام های شیوه زندگی سالم و دریافت بازخورد ها در استان

دریافت اخبار پیشرفت سلامت استان و انعکاس آن به اعضای شبکه

ارائه پیشنهادات خلاق و نو آورانه برای ارتقای سلامت مردم

تنظیم برنامه های راهبردی و سالانه مشارکت گروه های مرد می استان و تامین منابع مالی از طریق مشارکت خیرین

 


دبیرخانه کارگروه سلامت و امنیت غذایی

محتوای مرتبط