1397/10/29
در آستانه چهلمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی ایران؛ حضور متخصصان، دندانپزشکان، کارشناسان بهداشت و تغذیه در قالب گروه های جهادی در منطقه همت آباد زاهدان و ارائه خدمات پزشکی، دندانپزشکی، چشم پزشکی و مشاوره ای رایگان
در آستانه چهلمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی، جمعی از متخصصان، دندانپزشکان، کارشناسان بهداشت و تغذیه دانشگاه علوم پزشکی زاهدان در قالب گروه های جهادی، در منطقه همت آباد زاهدان حضور یافته و به ارائه خدمات رایگان پرداختند.